Hổ trợ trực tuyến

Click here to chat Skype Me™!
huong@ansgroup.asia

Mr Hương: 0984.359.334

Lượt truy cập

Đang online 5
Lượt truy cập 194280

Khớp nối xoay Rotary Joint RXE RXH RXK Showa Giken Vietnam

Loại sản phẩm: STANDARD ROTARY JOINTS

Mã sản phẩm: RX Series RXE RXH RXK SGK Vietnam

Nhà cung cấp: SGK/Showa Giken

Xuất Xứ: Japan

Hãng sản xuất: Showagiken

Giá : Vui lòng liên hệ

Khớp nối xoay Rotary Joint RX Series Showagiken Vietnam - Đại lý SGK Japan - ANS Vietnam

RX SERIES - KHỚP NỐI XOAY DÒNG RXE, RXH, RXK

Thông số kỹ thuật :

RXE Line

Fluid Water / Oil
Max. Pressure 8A to 25A 2.25MPa (326 psi)
32A to 40A 1.67MPa (242 psi)
50A to 80A 1.18MPa (171 psi)
Max. Temperature 100 degrees C
(212 degrees F)
Max. Rotation Speed 8A to 25A 3500min-1
32A to 40A 2000min-1
50A to 80A 750min-1

RXH Line

Fluid Water / Thermal Oil
Max. Pressure 10A to 25A 2.25MPa (326 psi)
32A to 40A 1.67MPa (242 psi)
50A to 80A 1.18MPa (171 psi)
Max. Temperature 150 degrees C
(302 degrees F)
Max. Rotation Speed 10A to 25A 3500min-1
32A to 40A 2000min-1
50A to 80A 750min-1

●RXK Line

Fluid Water / Oil
Max. Pressure 90A , 100A 0.98MPa (142 psi)
Max. Temperature 100 degrees C
(212 degrees F)
Max. Rotation Speed 90A , 100A 500min-1

 

List Code Pearl Rotary Joint RX SERIES :

RXH-3015 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXH-3115 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXH-3215 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXH-3615 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXH-3715 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXH-3020 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXH-3120 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXH-3220 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXH-3620 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXH-3720 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXH-3025 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXH-3125 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXH-3225 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXH-3625 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXH-3725 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXH-3032 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXH-3132 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXH-3232 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXH-3632 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXH-3732 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXH-3040 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXH-3140 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXH-3240 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXH-3640 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXH-3740 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXH-3050 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXH-3650 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXH-3065 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXH-3665 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXH-3080 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXH-3680 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
Duplex, Stationary IP, Thread connection with Spigot RXE series
RXE-3315 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection with Spigot Showa Giken
RXE-3320 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection with Spigot Showa Giken
RXE-3325 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection with Spigot Showa Giken
Duplex, Stationary IP, Thread connection with Spigot RXH series
RXH-3315 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection with Spigot Showa Giken
RXH-3320 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection with Spigot Showa Giken
RXH-3325 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection with Spigot Showa Giken
Duplex, Stationary IP, Flange connection RXE series
RXE-4115 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Flange connection Showa Giken
RXE-4120 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Flange connection Showa Giken
RXE-4125 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Flange connection Showa Giken
RXE-4132 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Flange connection Showa Giken
RXE-4140 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Flange connection Showa Giken
RXE-4150 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Flange connection Showa Giken
RXE-4165 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Flange connection Showa Giken
RXE-4180 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Flange connection Showa Giken
Duplex, Stationary IP, Flange connection RXH series
RXH-4115 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Flange connection Showa Giken
RXH-4120 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Flange connection Showa Giken
RXH-4125 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Flange connection Showa Giken
RXH-4132 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Flange connection Showa Giken
RXH-4140 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Flange connection Showa Giken
RXH-4150 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Flange connection Showa Giken
RXH-4165 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Flange connection Showa Giken
RXH-4180 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Flange connection Showa Giken
Duplex, Rotational IP, Thread connection RXE series
RXE-5015 Pearl Rotary Joint - Duplex, Rotational IP, Thread connection Showa Giken
RXE-5115 Pearl Rotary Joint - Duplex, Rotational IP, Thread connection Showa Giken
RXE-5215 Pearl Rotary Joint - Duplex, Rotational IP, Thread connection Showa Giken
RXE-5615 Pearl Rotary Joint - Duplex, Rotational IP, Thread connection Showa Giken
RXE-5715 Pearl Rotary Joint - Duplex, Rotational IP, Thread connection Showa Giken
RXE-5020 Pearl Rotary Joint - Duplex, Rotational IP, Thread connection Showa Giken
RXE-5120 Pearl Rotary Joint - Duplex, Rotational IP, Thread connection Showa Giken
RXE-5220 Pearl Rotary Joint - Duplex, Rotational IP, Thread connection Showa Giken
RXE-5620 Pearl Rotary Joint - Duplex, Rotational IP, Thread connection Showa Giken
RXE-5720 Pearl Rotary Joint - Duplex, Rotational IP, Thread connection Showa Giken
RXE-5025 Pearl Rotary Joint - Duplex, Rotational IP, Thread connection Showa Giken
RXE-5125 Pearl Rotary Joint - Duplex, Rotational IP, Thread connection Showa Giken
RXE-5225 Pearl Rotary Joint - Duplex, Rotational IP, Thread connection Showa Giken
RXE-5625 Pearl Rotary Joint - Duplex, Rotational IP, Thread connection Showa Giken
RXE-5725 Pearl Rotary Joint - Duplex, Rotational IP, Thread connection Showa Giken
RXE-5032 Pearl Rotary Joint - Duplex, Rotational IP, Thread connection Showa Giken
RXE-5132 Pearl Rotary Joint - Duplex, Rotational IP, Thread connection Showa Giken
RXE-5232 Pearl Rotary Joint - Duplex, Rotational IP, Thread connection Showa Giken
RXE-5632 Pearl Rotary Joint - Duplex, Rotational IP, Thread connection Showa Giken
RXE-5732 Pearl Rotary Joint - Duplex, Rotational IP, Thread connection Showa Giken
RXE-5040 Pearl Rotary Joint - Duplex, Rotational IP, Thread connection Showa Giken
RXE-5240 Pearl Rotary Joint - Duplex, Rotational IP, Thread connection Showa Giken
RXE-5640 Pearl Rotary Joint - Duplex, Rotational IP, Thread connection Showa Giken
RXE-5740 Pearl Rotary Joint - Duplex, Rotational IP, Thread connection Showa Giken
RXE-5050 Pearl Rotary Joint - Duplex, Rotational IP, Thread connection Showa Giken
RXE-5650 Pearl Rotary Joint - Duplex, Rotational IP, Thread connection Showa Giken
RXE-5065 Pearl Rotary Joint - Duplex, Rotational IP, Thread connection Showa Giken
RXE-5665 Pearl Rotary Joint - Duplex, Rotational IP, Thread connection Showa Giken
RXE-80 Pearl Rotary Joint - Duplex, Rotational IP, Thread connection Showa Giken
RXE-5680 Pearl Rotary Joint - Duplex, Rotational IP, Thread connection Showa Giken
Duplex, Rotational IP, Thread connection RXH series
RXH-5015 Pearl Rotary Joint - Duplex, Rotational IP, Thread connection Showa Giken
RXH-5115 Pearl Rotary Joint - Duplex, Rotational IP, Thread connection Showa Giken
RXH-5215 Pearl Rotary Joint - Duplex, Rotational IP, Thread connection Showa Giken
RXH-5615 Pearl Rotary Joint - Duplex, Rotational IP, Thread connection Showa Giken
RXH-5715 Pearl Rotary Joint - Duplex, Rotational IP, Thread connection Showa Giken
RXH-5020 Pearl Rotary Joint - Duplex, Rotational IP, Thread connection Showa Giken
RXH-5120 Pearl Rotary Joint - Duplex, Rotational IP, Thread connection Showa Giken
RXH-5220 Pearl Rotary Joint - Duplex, Rotational IP, Thread connection Showa Giken
RXH-5620 Pearl Rotary Joint - Duplex, Rotational IP, Thread connection Showa Giken
RXH-5720 Pearl Rotary Joint - Duplex, Rotational IP, Thread connection Showa Giken
RXH-5025 Pearl Rotary Joint - Duplex, Rotational IP, Thread connection Showa Giken
RXH-5125 Pearl Rotary Joint - Duplex, Rotational IP, Thread connection Showa Giken
RXH-5225 Pearl Rotary Joint - Duplex, Rotational IP, Thread connection Showa Giken
RXH-5625 Pearl Rotary Joint - Duplex, Rotational IP, Thread connection Showa Giken
RXH-5725 Pearl Rotary Joint - Duplex, Rotational IP, Thread connection Showa Giken
RXH-5032 Pearl Rotary Joint - Duplex, Rotational IP, Thread connection Showa Giken
RXH-5132 Pearl Rotary Joint - Duplex, Rotational IP, Thread connection Showa Giken
RXH-5232 Pearl Rotary Joint - Duplex, Rotational IP, Thread connection Showa Giken
RXH-5632 Pearl Rotary Joint - Duplex, Rotational IP, Thread connection Showa Giken
RXH-5732 Pearl Rotary Joint - Duplex, Rotational IP, Thread connection Showa Giken
RXH-5040 Pearl Rotary Joint - Duplex, Rotational IP, Thread connection Showa Giken
RXH-5240 Pearl Rotary Joint - Duplex, Rotational IP, Thread connection Showa Giken
RXH-5640 Pearl Rotary Joint - Duplex, Rotational IP, Thread connection Showa Giken
RXH-5740 Pearl Rotary Joint - Duplex, Rotational IP, Thread connection Showa Giken
RXH-5050 Pearl Rotary Joint - Duplex, Rotational IP, Thread connection Showa Giken
RXH-5650 Pearl Rotary Joint - Duplex, Rotational IP, Thread connection Showa Giken
RXH-5065 Pearl Rotary Joint - Duplex, Rotational IP, Thread connection Showa Giken
RXH-5665 Pearl Rotary Joint - Duplex, Rotational IP, Thread connection Showa Giken
RXH-80 Pearl Rotary Joint - Duplex, Rotational IP, Thread connection Showa Giken
RXH-5680 Pearl Rotary Joint - Duplex, Rotational IP, Thread connection Showa Giken
Duplex, Rotational IP, Flange connection RXE series
RXE-6115 Pearl Rotary Joint - Duplex, Rotational IP, Flange connection Showa Giken
RXE-6120 Pearl Rotary Joint - Duplex, Rotational IP, Flange connection Showa Giken
RXE-6125 Pearl Rotary Joint - Duplex, Rotational IP, Flange connection Showa Giken
RXE-6132 Pearl Rotary Joint - Duplex, Rotational IP, Flange connection Showa Giken
RXE-6140 Pearl Rotary Joint - Duplex, Rotational IP, Flange connection Showa Giken
RXE-6150 Pearl Rotary Joint - Duplex, Rotational IP, Flange connection Showa Giken
RXE-6165 Pearl Rotary Joint - Duplex, Rotational IP, Flange connection Showa Giken
RXE-6180 Pearl Rotary Joint - Duplex, Rotational IP, Flange connection Showa Giken
Duplex, Rotational IP, Flange connection RXH series
RXH-6115 Pearl Rotary Joint - Duplex, Rotational IP, Flange connection Showa Giken
RXH-6120 Pearl Rotary Joint - Duplex, Rotational IP, Flange connection Showa Giken
RXH-6125 Pearl Rotary Joint - Duplex, Rotational IP, Flange connection Showa Giken
RXH-6132 Pearl Rotary Joint - Duplex, Rotational IP, Flange connection Showa Giken
RXH-6140 Pearl Rotary Joint - Duplex, Rotational IP, Flange connection Showa Giken
RXH-6150 Pearl Rotary Joint - Duplex, Rotational IP, Flange connection Showa Giken
RXH-6165 Pearl Rotary Joint - Duplex, Rotational IP, Flange connection Showa Giken
RXH-6180 Pearl Rotary Joint - Duplex, Rotational IP, Flange connection Showa Giken
Duplex, Rotational IP, Flange connection RXK series
RXK-6081 Pearl Rotary Joint - Duplex, Rotational IP, Flange connection Showa Giken
RXK-6082 Pearl Rotary Joint - Duplex, Rotational IP, Flange connection Showa Giken
Simplex, Thread connection, Stainless, Steel specification RXE series
RXE-1008S Pearl Rotary Joint - Simplex, Thread connection, Stainless, Steel specfication Showa Giken
RXE-1010S Pearl Rotary Joint - Simplex, Thread connection, Stainless, Steel specfication Showa Giken
RXE-1015S Pearl Rotary Joint - Simplex, Thread connection, Stainless, Steel specfication Showa Giken
RXE-1020S Pearl Rotary Joint - Simplex, Thread connection, Stainless, Steel specfication Showa Giken
RXE-1025S Pearl Rotary Joint - Simplex, Thread connection, Stainless, Steel specfication Showa Giken
RXE-1032S Pearl Rotary Joint - Simplex, Thread connection, Stainless, Steel specfication Showa Giken
RXE-1040S Pearl Rotary Joint - Simplex, Thread connection, Stainless, Steel specfication Showa Giken
RXE-1050S Pearl Rotary Joint - Simplex, Thread connection, Stainless, Steel specfication Showa Giken
Simplex, Thread connection, Stainless, Steel specification RXH series
RXH-1010S Pearl Rotary Joint - Simplex, Thread connection, Stainless, Steel specfication Showa Giken
RXH-1015S Pearl Rotary Joint - Simplex, Thread connection, Stainless, Steel specfication Showa Giken
RXH-1020S Pearl Rotary Joint - Simplex, Thread connection, Stainless, Steel specfication Showa Giken
RXH-1025S Pearl Rotary Joint - Simplex, Thread connection, Stainless, Steel specfication Showa Giken
RXH-1032S Pearl Rotary Joint - Simplex, Thread connection, Stainless, Steel specfication Showa Giken
RXH-1040S Pearl Rotary Joint - Simplex, Thread connection, Stainless, Steel specfication Showa Giken
RXH-1050S Pearl Rotary Joint - Simplex, Thread connection, Stainless, Steel specfication Showa Giken
Simplex, Flange connection, Stainless Stell specification RXE series
RXE-2115S Pearl Rotary Joint - Simplex, Flange connection, Stainless Steel specification Showa Giken
RXE-2120S Pearl Rotary Joint - Simplex, Flange connection, Stainless Steel specification Showa Giken
RXE-2125S Pearl Rotary Joint - Simplex, Flange connection, Stainless Steel specification Showa Giken
RXE-2132S Pearl Rotary Joint - Simplex, Flange connection, Stainless Steel specification Showa Giken
RXE-2140S Pearl Rotary Joint - Simplex, Flange connection, Stainless Steel specification Showa Giken
RXE-2150S Pearl Rotary Joint - Simplex, Flange connection, Stainless Steel specification Showa Giken
Simplex, Flange connection, Stainless Stell specification RXH series
RXH-2115S Pearl Rotary Joint - Simplex, Flange connection, Stainless Steel specification Showa Giken
RXH-2120S Pearl Rotary Joint - Simplex, Flange connection, Stainless Steel specification Showa Giken
RXH-2125S Pearl Rotary Joint - Simplex, Flange connection, Stainless Steel specification Showa Giken
RXH-2132S Pearl Rotary Joint - Simplex, Flange connection, Stainless Steel specification Showa Giken
RXH-2140S Pearl Rotary Joint - Simplex, Flange connection, Stainless Steel specification Showa Giken
RXH-2150S Pearl Rotary Joint - Simplex, Flange connection, Stainless Steel specification Showa Giken
Duplex, Stationary IP, Thread connection, Stainless Steel specification RXE series
RXE-3015S Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection, Stainless Steel specification Showa Giken
RXE-3020S Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection, Stainless Steel specification Showa Giken
RXE-3025S Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection, Stainless Steel specification Showa Giken
RXE-3032S Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection, Stainless Steel specification Showa Giken
RXE-3040S Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection, Stainless Steel specification Showa Giken
Duplex, Stationary IP, Thread connection, Stainless Steel specification RXH series
RXH-3015S Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection, Stainless Steel specification Showa Giken
RXH-3020S Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection, Stainless Steel specification Showa Giken
RXH-3025S Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection, Stainless Steel specification Showa Giken
RXH-3032S Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection, Stainless Steel specification Showa Giken
RXH-3040S Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection, Stainless Steel specification Showa Giken
Duplex, Stationary IP, Flange connection, Stainless Steel specification RXE series
RXE-4115S Duplex, Stationary IP, Flange connection, Stainless Steel specification Showa Giken
RXE-4120S Duplex, Stationary IP, Flange connection, Stainless Steel specification Showa Giken
RXE-4125S Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Flange connection, Stainless Steel specification Showa Giken
RXE-4132S Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Flange connection, Stainless Steel specification Showa Giken
RXE-4140S Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Flange connection, Stainless Steel specification Showa Giken
Duplex, Stationary IP, Flange connection, Stainless Steel specification RXH series
RXH-4115S Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Flange connection, Stainless Steel specification Showa Giken
RXH-4120S Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Flange connection, Stainless Steel specification Showa Giken
RXH-4125S Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Flange connection, Stainless Steel specification Showa Giken
RXH-4132S Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Flange connection, Stainless Steel specification Showa Giken
RXH-4140S Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Flange connection, Stainless Steel specification Showa Giken

 

ANS là đại lý phân phối chính thức Hãng Showa Giken tại Vietnam

Xem thêm sản phẩm khớp nối xoay SGK tại Showa Giken Vietnam

 

Qúy khách có nhu cầu vui lòng liên hệ để được hỗ trợ tư vấn kỹ thuật và giá tốt nhất:

Đặng Văn Hương I Huong Mr. I
===========================
cellphone I  +84 984.359.334
email I          huong@ansgroup.asia
skype I          live:huong_237

Sản phẩm liên quan

Khớp nối xoay Rotary Join ...

Khớp nối xoay SGK RXE 102 ...

Khớp nối xoay ACZ 32A-15A ...

Khớp nối xoay KC25A-8A RH ...

Khớp nối xoay NC40A 15A R ...

KHỚP NỐI XOAY THÉP KHÔNG ...

KHỚP NỐI XOAY SHOWA GIKEN ...

KHỚP NỐI XOAY SHOWA GIKEN ...

KHỚP NỐI XOAY SHOWA GIKEN ...

KHỚP NỐI XOAY DÒNG RXE300 ...

KHỚP NỐI XOAY SHOWA GIKEN ...

KHỚP NỐI XOAY DÒNG RXE1** ...

KHỚP NỐI XOAY SHOWA GIKEN ...

KHỚP NỐI XOAY SHOWA GIKEN ...

KHỚP NỐI XOAY SHOWA GIKEN ...

KHỚP NỐI XOAY SHOWA GIKEN ...

KHỚP NỐI XOAY DÒNG RXH11 ...

KHỚP NỐI XOAY DÒNG RXH10 ...

KHỚP NỐI XOAY DÒNG NCL SE ...

KHỚP NỐI XOAY DÒNG NCF SE ...

KHỚP NỐI XOAY SHOWA GIKEN ...

KHỚP NỐI XOAY TỐC ĐỘ CAO ...

KHỚP NỐI XOAY TỐC ĐỘ CAO ...

KHỚP NỐI XOAY TỐC ĐỘ CAO ...

KHỚP NỐI XOAY TỐC ĐỘ CAO ...

KHỚP NỐI XOAY TỐC ĐỘ CAO ...

KHỚP NỐI XOAY TỐC ĐỘ CAO ...

ACCESSORIES - Showagiken ...

SXO Series - Showagiken V ...

KC Series - Showagiken Vi ...

RX Series - Showagiken Vi ...

NC Series - Showagiken Vi ...

AC Series - Showagiken Vi ...