Hổ trợ trực tuyến

Click here to chat Skype Me™!
huong@ansgroup.asia

Mr Hương: 0984.359.334

Lượt truy cập

Đang online 5
Lượt truy cập 194268

Khớp nối xoay Rotary Joint RX Series RXE RXH RXK Showa Giken Vietnam

Loại sản phẩm: STANDARD ROTARY JOINTS

Mã sản phẩm: Rotary Joint RX Series RXE RXH RXK Showa Giken

Nhà cung cấp: Showa Giken - SGK Vietnam

Xuất Xứ: Japan

Hãng sản xuất: Showagiken

Giá : Vui lòng liên hệ

Khớp nối xoay Rotary Joint RX Series Showagiken Vietnam - Đại lý SGK Japan

RX SERIES - KHỚP NỐI XOAY DÒNG RXE, RXH, RXK

Thông số kỹ thuật :

RXE Line

Fluid Water / Oil
Max. Pressure 8A to 25A 2.25MPa (326 psi)
32A to 40A 1.67MPa (242 psi)
50A to 80A 1.18MPa (171 psi)
Max. Temperature 100 degrees C
(212 degrees F)
Max. Rotation Speed 8A to 25A 3500min-1
32A to 40A 2000min-1
50A to 80A 750min-1

RXH Line

Fluid Water / Thermal Oil
Max. Pressure 10A to 25A 2.25MPa (326 psi)
32A to 40A 1.67MPa (242 psi)
50A to 80A 1.18MPa (171 psi)
Max. Temperature 150 degrees C
(302 degrees F)
Max. Rotation Speed 10A to 25A 3500min-1
32A to 40A 2000min-1
50A to 80A 750min-1

●RXK Line

Fluid Water / Oil
Max. Pressure 90A , 100A 0.98MPa (142 psi)
Max. Temperature 100 degrees C
(212 degrees F)
Max. Rotation Speed 90A , 100A 500min-1

 

List Code Pearl Rotary Joint RX SERIES :

RXE-1008 Pearl Rotary Joint Showa Giken
RXE-1010 Pearl Rotary Joint - simplex thread connection Showa Giken
RXE-1110 Pearl Rotary Joint - simplex thread connection Showa Giken
RXE-1210 Pearl Rotary Joint - simplex thread connection Showa Giken
RXE-1610 Pearl Rotary Joint - simplex thread connection Showa Giken
RXE-1710 Pearl Rotary Joint - simplex thread connection Showa Giken
RXE-1015 Pearl Rotary Joint - simplex thread connection Showa Giken
RXE-1115 Pearl Rotary Joint - simplex thread connection Showa Giken
RXE-1215 Pearl Rotary Joint - simplex thread connection Showa Giken
RXE-1615 Pearl Rotary Joint - simplex thread connection Showa Giken
RXE-1715 Pearl Rotary Joint - simplex thread connection Showa Giken
RXE-1020 Pearl Rotary Joint - simplex thread connection Showa Giken
RXE-1120 Pearl Rotary Joint - simplex thread connection Showa Giken
RXE-1220 Pearl Rotary Joint - simplex thread connection Showa Giken
RXE-1620 Pearl Rotary Joint - simplex thread connection Showa Giken
RXE-1720 Pearl Rotary Joint - simplex thread connection Showa Giken
RXE-1025 Pearl Rotary Joint - simplex thread connection Showa Giken
RXE-1125 Pearl Rotary Joint - simplex thread connection Showa Giken
RXE-1625 Pearl Rotary Joint - simplex thread connection Showa Giken
RXE-1725 Pearl Rotary Joint - simplex thread connection Showa Giken
RXE-1032 Pearl Rotary Joint - simplex thread connection Showa Giken
RXE-1132 Pearl Rotary Joint - simplex thread connection Showa Giken
RXE-1232 Pearl Rotary Joint - simplex thread connection Showa Giken
RXE-1632 Pearl Rotary Joint - simplex thread connection Showa Giken
RXE-1732 Pearl Rotary Joint - simplex thread connection Showa Giken
RXE-1040 Pearl Rotary Joint - simplex thread connection Showa Giken
RXE-1140 Pearl Rotary Joint - simplex thread connection Showa Giken
RXE-1240 Pearl Rotary Joint - simplex thread connection Showa Giken
RXE-1640 Pearl Rotary Joint - simplex thread connection Showa Giken
RXE-1740 Pearl Rotary Joint - simplex thread connection Showa Giken
RXE-1050 Pearl Rotary Joint - simplex thread connection Showa Giken
RXE-1650 Pearl Rotary Joint - simplex thread connection Showa Giken
RXE-1065 Pearl Rotary Joint - simplex thread connection Showa Giken
RXE-1665 Pearl Rotary Joint - simplex thread connection Showa Giken
RXE-1080 Pearl Rotary Joint - simplex thread connection Showa Giken
Simplex thread connection RXH SERIES
RXH-1680 Pearl Rotary Joint - simplex thread connection Showa Giken
RXH-1010 Pearl Rotary Joint - simplex thread connection Showa Giken
RXH-1110 Pearl Rotary Joint - simplex thread connection Showa Giken
RXH-1210 Pearl Rotary Joint - simplex thread connection Showa Giken
RXH-1610 Pearl Rotary Joint - simplex thread connection Showa Giken
RXH-1710 Pearl Rotary Joint - simplex thread connection Showa Giken
RXH-1015 Pearl Rotary Joint - simplex thread connection Showa Giken
RXH-1115 Pearl Rotary Joint - simplex thread connection Showa Giken
RXH-1215 Pearl Rotary Joint - simplex thread connection Showa Giken
RXH-1615 Pearl Rotary Joint - simplex thread connection Showa Giken
RXH-1715 Pearl Rotary Joint - simplex thread connection Showa Giken
RXH-1020 Pearl Rotary Joint - simplex thread connection Showa Giken
RXH-1120 Pearl Rotary Joint - simplex thread connection Showa Giken
RXH-1220 Pearl Rotary Joint - simplex thread connection Showa Giken
RXH-1620 Pearl Rotary Joint - simplex thread connection Showa Giken
RXH-1720 Pearl Rotary Joint - simplex thread connection Showa Giken
RXH-1025 Pearl Rotary Joint - simplex thread connection Showa Giken
RXH-1125 Pearl Rotary Joint - simplex thread connection Showa Giken
RXH-1625 Pearl Rotary Joint - simplex thread connection Showa Giken
RXH-1725 Pearl Rotary Joint - simplex thread connection Showa Giken
RXH-1032 Pearl Rotary Joint - simplex thread connection Showa Giken
RXH-1132 Pearl Rotary Joint - simplex thread connection Showa Giken
RXH-1232 Pearl Rotary Joint - simplex thread connection Showa Giken
RXH-1632 Pearl Rotary Joint - simplex thread connection Showa Giken
RXH-1732 Pearl Rotary Joint - simplex thread connection Showa Giken
RXH-1040 Pearl Rotary Joint - simplex thread connection Showa Giken
RXH-1140 Pearl Rotary Joint - simplex thread connection Showa Giken
RXH-1240 Pearl Rotary Joint - simplex thread connection Showa Giken
RXH-1640 Pearl Rotary Joint - simplex thread connection Showa Giken
RXH-1740 Pearl Rotary Joint - simplex thread connection Showa Giken
RXH-1050 Pearl Rotary Joint - simplex thread connection Showa Giken
RXH-1650 Pearl Rotary Joint - simplex thread connection Showa Giken
RXH-1065 Pearl Rotary Joint - simplex thread connection Showa Giken
RXH-1665 Pearl Rotary Joint - simplex thread connection Showa Giken
RXH-1080 Pearl Rotary Joint - simplex thread connection Showa Giken
RXH-1680 Pearl Rotary Joint - simplex thread connection Showa Giken
Simplex thread connection with Spigot RXE SERIES
RXE-1310 Pearl Rotary Joint - Simplex thread connection with Spigot Showa Giken
RXE-1315 Pearl Rotary Joint - Simplex thread connection with Spigot Showa Giken
RXE-1320 Pearl Rotary Joint - Simplex thread connection with Spigot Showa Giken
RXE-1325 Pearl Rotary Joint - Simplex thread connection with Spigot Showa Giken
Simplex thread connection with Spigot RXH SERIES
RXH-1310 Simplex thread connection with Spigot Showa Giken
RXH-1315 Simplex thread connection with Spigot Showa Giken
RXH-1320 Simplex thread connection with Spigot Showa Giken
RXH-1325 Simplex thread connection with Spigot Showa Giken
Simplex, Flange connection RXE series
RXE-2115 Pearl Rotary Joint - Simplex, Flange connection Showa Giken
RXE-2120 Pearl Rotary Joint - Simplex, Flange connection Showa Giken
RXE-2125 Pearl Rotary Joint - Simplex, Flange connection Showa Giken
RXE-2132 Pearl Rotary Joint - Simplex, Flange connection Showa Giken
RXE-2140 Pearl Rotary Joint - Simplex, Flange connection Showa Giken
RXE-2150 Pearl Rotary Joint - Simplex, Flange connection Showa Giken
RXE-2165 Pearl Rotary Joint - Simplex, Flange connection Showa Giken
RXE-2180 Pearl Rotary Joint - Simplex, Flange connection Showa Giken
Simplex, Flange connection RXH series
RXE-2115 Pearl Rotary Joint - Simplex, Flange connection Showa Giken
RXH-2120 Pearl Rotary Joint - Simplex, Flange connection Showa Giken
RXH-2125 Pearl Rotary Joint - Simplex, Flange connection Showa Giken
RXH-2132 Pearl Rotary Joint - Simplex, Flange connection Showa Giken
RXH-2140 Pearl Rotary Joint - Simplex, Flange connection Showa Giken
RXH-2150 Pearl Rotary Joint - Simplex, Flange connection Showa Giken
RXH-2165 Pearl Rotary Joint - Simplex, Flange connection Showa Giken
RXH-2180 Pearl Rotary Joint - Simplex, Flange connection Showa Giken
Duplex, Stationary IP, Thread connection RXE series
RXE-3015 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXE-3115 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXE-3215 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXE-3615 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXE-3715 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXE-3020 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXE-3120 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXE-3220 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXE-3620 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXE-3720 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXE-3025 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXE-3125 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXE-3225 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXE-3625 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXE-3725 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXE-3032 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXE-3132 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXE-3232 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXE-3632 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXE-3732 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXE-3040 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXE-3140 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXE-3240 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXE-3640 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXE-3740 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXE-3050 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXE-3650 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXE-3065 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXE-3665 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXE-3080 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXE-3680 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
Duplex, Stationary IP, Thread connection RXH series
RXH-3015 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXH-3115 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXH-3215 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXH-3615 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXH-3715 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXH-3020 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXH-3120 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXH-3220 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXH-3620 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXH-3720 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXH-3025 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXH-3125 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXH-3225 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXH-3625 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXH-3725 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXH-3032 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXH-3132 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXH-3232 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXH-3632 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXH-3732 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXH-3040 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXH-3140 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXH-3240 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXH-3640 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXH-3740 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXH-3050 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXH-3650 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXH-3065 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXH-3665 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXH-3080 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken
RXH-3680 Pearl Rotary Joint - Duplex, Stationary IP, Thread connection Showa Giken

 

ANS là đại lý phân phối chính thức Hãng Showa Giken tại Vietnam

Xem thêm sản phẩm khớp nối xoay SGK tại Showa Giken Vietnam

 

Qúy khách có nhu cầu vui lòng liên hệ để được hỗ trợ tư vấn kỹ thuật và giá tốt nhất:

Đặng Văn Hương I Huong Mr. I
===========================
cellphone I  +84 984.359.334
email I          huong@ansgroup.asia
skype I          live:huong_237

Sản phẩm liên quan

Khớp nối xoay Rotary Join ...

Khớp nối xoay SGK RXE 102 ...

Khớp nối xoay ACZ 32A-15A ...

Khớp nối xoay KC25A-8A RH ...

Khớp nối xoay NC40A 15A R ...

KHỚP NỐI XOAY THÉP KHÔNG ...

KHỚP NỐI XOAY SHOWA GIKEN ...

KHỚP NỐI XOAY SHOWA GIKEN ...

KHỚP NỐI XOAY SHOWA GIKEN ...

KHỚP NỐI XOAY DÒNG RXE300 ...

KHỚP NỐI XOAY SHOWA GIKEN ...

KHỚP NỐI XOAY DÒNG RXE1** ...

KHỚP NỐI XOAY SHOWA GIKEN ...

KHỚP NỐI XOAY SHOWA GIKEN ...

KHỚP NỐI XOAY SHOWA GIKEN ...

KHỚP NỐI XOAY SHOWA GIKEN ...

KHỚP NỐI XOAY DÒNG RXH11 ...

KHỚP NỐI XOAY DÒNG RXH10 ...

KHỚP NỐI XOAY DÒNG NCL SE ...

KHỚP NỐI XOAY DÒNG NCF SE ...

KHỚP NỐI XOAY SHOWA GIKEN ...

KHỚP NỐI XOAY TỐC ĐỘ CAO ...

KHỚP NỐI XOAY TỐC ĐỘ CAO ...

KHỚP NỐI XOAY TỐC ĐỘ CAO ...

KHỚP NỐI XOAY TỐC ĐỘ CAO ...

KHỚP NỐI XOAY TỐC ĐỘ CAO ...

KHỚP NỐI XOAY TỐC ĐỘ CAO ...

ACCESSORIES - Showagiken ...

SXO Series - Showagiken V ...

KC Series - Showagiken Vi ...

RX Series - Showagiken Vi ...

NC Series - Showagiken Vi ...

AC Series - Showagiken Vi ...