Hổ trợ trực tuyến

Click here to chat Skype Me™!
Click here to chat Skype Me™!
huong@ansgroup.asia
han@ansgroup.asia

Mr Hương: 0984.359.334

Ms. Hân: 0937 720 487

Lượt truy cập

Đang online 1
Lượt truy cập 116438

Khớp xoay CS Series Swivel Joints CS-1 SGK Showa Giken

Loại sản phẩm: STANDARD SWIVEL JOINTS

Mã sản phẩm: CS-1 50A x 10K

Nhà cung cấp: SGK/Showa Giken

Xuất Xứ: Japan

Hãng sản xuất: Showagiken

Giá : Vui lòng liên hệ

Khớp xoay Swivel Joints CS Series Hãng Showa Giken - Rotary Joint SGK Vietnam

  • These Swivel Joints can be rotated 360 degrees.
  • They have large mechanical strength.
  • The structure remains simple.

※Please consult us for use with a fluid at 100 degrees C (212 degrees F) or more or with a special fluid.

List Code SGK Vietnam - Đại lý Showa Giken :

 

Showagiken/SGK Vietnam Model: CS-1 50A x 10K
STANDARD SWIVEL JOINTS
SJ-A-1 100A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-A-2 10A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-A-2 32A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-A-2 50A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-A-2 80A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-A-2 20A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-A-2 25A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-A-2 15A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-A-2 40A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-A-2 65A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-A-2 100A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-A-3 10A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-A-3 32A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-A-3 20A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-A-3 25A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-A-3 15A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-A-3 40A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-A-3 50A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-A-3 65A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-A-3 80A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-A-3 100A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-A-4 10A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-A-4 15A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-A-4 20A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-A-4 25A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-A-4 100A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-A-4 50A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-A-4 32A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-A-4 40A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-A-4 80A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-A-4 65A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-A-5 10A  Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-A-5 15A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-A-5 20A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-A-5 25A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-A-5 32A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-A-5 40A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-A-5 50A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-A-5 65A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-A-5 80A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-A-5 100A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-A-6 10A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-A-6 32A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-A-6 20A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-A-6 25A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-A-6 15A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-A-6 40A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-A-6 50A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-A-6 65A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-A-6 80A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-A-6 100A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
  Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
FKM O-ring : Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
  Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AV-1 10A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AV-1 15A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AV-1 20A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AV-1 25A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AV-1 32A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AV-1 40A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AV-1 50A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AV-1 65A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AV-1 80A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AV-1 100A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AV-2 15A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AV-2 20A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AV-2 25A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AV-2 10A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AV-2 32A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AV-2 40A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AV-2 50A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AV-2 65A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AV-2 80A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AV-2 100A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AV-3 15A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AV-3 20A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AV-3 25A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AV-3 10A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AV-3 32A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AV-3 40A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AV-3 50A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AV-3 65A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AV-3 80A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AV-3 100A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AV-4 10A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AV-4 25A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AV-4 50A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AV-4 15A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AV-4 20A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AV-4 32A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AV-4 40A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AV-4 65A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AV-4 80A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
J-AV-4 100A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AV-5 10A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AV-5 15A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AV-5 20A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AV-5 25A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AV-5 32A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AV-5 40A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AV-5 50A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AV-5 65A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AV-5 80A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AV-5 100A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AV-6 15A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AV-6 20A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AV-6 25A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AV-6 10A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AV-6 32A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AV-6 40A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AV-6 50A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AV-6 65A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AV-6 80A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AV-6 100A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
  Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
PTFE Seal : Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
  Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AP-1 10A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AP-1 15A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AP-1 20A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AP-1 25A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AP-1 100A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AP-1 50A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AP-1 32A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AP-1 40A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AP-1 80A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AP-1 65A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AP-2 10A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AP-2 15A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AP-2 20A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AP-2 25A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AP-2 32A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AP-2 40A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AP-2 50A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AP-2 65A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AP-2 80A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AP-2 100A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AP-3 10A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AP-3 32A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AP-3 20A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AP-3 25A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AP-3 15A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AP-3 40A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AP-3 50A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AP-3 65A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AP-3 80A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AP-3 100A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AP-4 10A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AP-4 15A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AP-4 20A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AP-4 25A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AP-4 100A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AP-4 50A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AP-4 32A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AP-4 40A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AP-4 80A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AP-4 65A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AP-5 10A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AP-5 15A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AP-5 20A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AP-5 25A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AP-5 32A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AP-5 40A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AP-5 50A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AP-5 65A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AP-5 80A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AP-5 100A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AP-6 10A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AP-6 32A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AP-6 20A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AP-6 25A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  
SJ-AP-6 15A Showa giken Vietnam , sgk  Vietnam, Đại lý Showa Giken  

Sản phẩm liên quan

Khớp nối xoay Swivel Join ...

KHỚP NỐI XOAY SHOWA GIKEN ...

KHỚP NỐI XOAY DÒNG C SERI ...

KHỚP NỐI XOAY DÒNG A SERI ...

KHỚP NỐI XOAY SHOWA GIKEN ...

PK Series - Showagiken Vi ...

SRK Series - Showagiken V ...

B Series - Showagiken Vie ...

CS Series - Showagiken Vi ...

C Series - Showagiken Vie ...

AS Series - Showagiken Vi ...

A Series - Showagiken Vie ...